Hi-Tech Traditional

Hi-Tech Traditional:
10 Illustrations by Swedish and Japanese Artists

Sweden and Japan - hidden beneath the seemingly unbridgeable distance, there are strong links that tie our two countries together. Hi-Tech Traditional is a joint art exhibition where five Swedish and five Japanese artists and illustrators up to age 30, exhibit what their world today looks like.

TOKYO
October 31st - November 6th @ Gallery Lystig, Aoyama, during Swedish Style-07.
Info on the exhibition in Tokyo 2007.

MALMÖ
March 8th - April 6th @ Stadsbiblioteket (Designbiblioteket floor 2).
Read Swedish press here.

STOCKHOLM
April 25th - May 31st @ Kulturhuset, during Small Press Expo -08 (Läsesalongen floor 2).
More info below or here.

Pressinfo, interested in buying pictures or other questions, contact: project manager Maria Esaiasson at info[at]hitechtraditional.com or +46-739-72 92 29.

Hi-Tech Traditional

Sverige och Japan – trots sina geografiska lägen finns starka band som knyter samman våra länder. Från våra rötter till fiberoptiska kablar.

Intresset för teknisk utveckling löper som en röd tråd genom båda våra samhällen, tillsammans med de traditionella kulturella bilderna av svenskar och japaner som lite stela, seriösa och i vissa fall konservativa människor.

Ny teknologi fortsätter att definiera vår evolution som sociala varelser, men vad händer med våra värderingar och vår identitet? Är vi lika moderna som våra maskiner? Hi-Tech Traditional reder ut begreppen, i ett försök att förstå vart vi är på väg och hur vi kan ta itu med förändringarna vi möter.

Utställningen är ett resultat av utbytet mellan tio unga konstnärer från Sverige och Japan, första gången visad i Tokyo november 2007 under kulturveckan Swedish Style.

Medverkande: Fredrick Avén, Fia Djerf, Maria Esaiasson, Ola Jeppsson, Susanne Johansson, fooRider, Marumiyan, mushroomroom, Shunsuke Tsuji, LiA YAMADA.

I samarbete med spx08 – den 10:e upplagan av seriefestivalen small press expo. Läs mer»